Підрядник

Український підрядний переклад Нового Завіту з давньогрецької мови

Передмова

Мова – унікальний Божий дар для людини, в свою чегру складається з слів, за допомогою яких відбувається спілкування. Певного часу Господь відкрився через Слово, Яке стало тілом і перебувало серед нас. Цим Словом є Ісус Христос. Таким чином Бог проговорив до всіх людей і подовжує промовляти ще сьогодні через Новий Завіт, вчення Ісуса Христа.

Апостоли, учні Ісуса Христа, в більшості були вихідцями з Галилеї і природньо розмовляли арамейською мовою. Однак Новий Завіт вони написали давньогрецькою мовою на діалекті койне, який в епоху Римської Імперії вважався мовою спілкування. Унікальність Нового Завіту як книги полягає в тому, що він був і залишається носієм віри в Бога і писемності. Ті, хто проповідували іншим народам Слово, явлене в людському тілі, одночасно поширювали і слово написане, тобто грамоту. Так за допомогою Євангелії відбувалося просвітлення духовне і культурне.

Хоча давньогрецька мова вважається мертвою, але її вивчення здійснюється активно, тому що на ній був написаний Новий Завіт. Дяка Богу, що сьогодні є українські переклади Євангелії і продовжується славна традиція перекладацької роботи. Можливо в когось виникло питання: «Навіщо ще один переклад, коли є існуючі?» Як правило, нараховується три категорії перекладів, розділяючись на: наближені до буквальної передачі оригінального тексту, літературні (передача тексту сучасною розмовною мовою) і парафрази (вільна передача тексту, або його переказ). На відміну від вищезгаданих, основна мета підрядного перекладу полягає в тому, щоб стати «мостом», за допомогою якого читач може перейти на грунт оригінальної мови і самостійно проаналізувати текст Нового Завіту в тому вигляді, як його записали богонадхненні автори. Християни вірять і визнають, що Біблія є Словом Божим, і вона самодостатня як в передачі Божої волі, так і її розумінні. Текст є таким, яким є і все, що бажав Бог сказати людині – знаходиться в тексті. Хоча автори, яких Господь вжив для написання Біблії, жили в іншій культурі, відділені від нас часом та простором і вони зверталися до певної групи людей з конкретними цілями, однак через зміст їхнього послання Бог передав Свою волю так, що вона є актуальною для кожного покоління в цілому і окремої людини. Підрядник - це інструмент, який можна вжити для різноманітних цілей в таких напрямках як: поглиблене вивчення Нового Завіту самостійно і в малих групах, підготовка проповіді, дослідницька робота, особисте читання тощо.

Історично, давньогрецька мова у великій мірі вплинула на формування писемності народів Європи, послуживши зразком для слов’янської грамоти, яка пізніше знайшла своє втілення в українській мові. В більшості випадків давньогрецькі та українські слова мають велику схожість в частинах мови і в основних граматичних характеристиках, але є відмінності, характерні кожній мові. Завдяки цій спорідненості підрядний переклад може відтворити буквальність грецького тексту, зберігаючи структуру української мови. Для більш досконалого вивчення грецьких слів подається граматична абревіатура з словниковою формою, за допомогою яких читач може самостійно проаналізувати морфологічні відтінки грецького слова і знайти його значення в словнику. Сам підрядний переклад сприяє в тому, щоб підійти до оригінального тексту як найближче і прослідкувати головну думку богонадхненних авторів Нового Завіту.

Для підрядника вжитий текст Грецького Нового Завіту четвертого виправленого видання (The Greek New Testament. 4-th revised edition) Об’єднаних Біблійних Товарист (The United Bible Societies). Цей текст сьогодні набув найбільшого поширення в світі серед перекладачів Нового Завіту і вважається авторитетним джерелом для його дослідження. На його ранньому варіанті був здійснений переклад під редакцією Івана Огієнка. Недавно надрукований Українським Біблійним Товариством переклад Біблії, зроблений Рафаїлом Турконяком, використовує ту ж саму версію Грецького Нового Завіту, що і для підрядника. Паралельно з підрядником поміщений текст перекладу Івана Огієнка, що дає можливість робити порівняння.

Сподіваємось, що в цьому підрядному перекладі Ви знайдете корисну інформацію як для розуму, так і духовну поживу для душі. Божих Вам благословінь.

З молитвою,
Іван Романюк
Роман Капран
Любов Олійник
Ярослав Пиж
Олена Дуб