Коментарі

Важливі коментарі до робіт над підрядником

Передмова до другого видання

Слава Богу, робота над підрядним перекладом продовжується і власне Листи Галатам і Ефесянам є тому підтвердженням. Це видання являється другою частиною і надіємось, що з Божою допомогою в наступному році буде надрукована третя частина.

 

Сьогодні багато людей вірять, що покращення життя може відбутися за допомогою політичних чи економічних перемін в країні. Ефір телеканалів та простір соціальних мереж інтернету наповнений аналітично-політично-інформаційними передачами і ток-шоу. Зараз основу новин складають слова керівників держав і впливових осіб. Так, в наш час це актуально. Але пройде 5 чи 10 років і багато з того, на що сьогодні люди витрачали свій час перед екраном телевізора чи компютера, моніторячи новини, просто забудуть, бо появляться нові політики і будуть нові виклики. В час, коли апостол Павло диктував Листи Галатам і Ефесянам, також вирувало політичне життя в Римській імперії, також хтось збагачувався, а хтось біднів. Та все це пройшло і сліда не залишилось після тих політиків і впливових осіб, а їхні слова і вчинки потрапили у «смітник» історії і забулися.

Питання, на які апостол дає відповіді в цих Листах, мають унікальне і універсальне значення. Християни в провінції Галатія та місті Ефесі зіштовхнулись з певними викликами і проблемами, що і спонукало Павла до написання Листів. Бог через ці Листи апостола в той час допоміг віруючим і продовжує використовувати їх на протязі історії з тією ж ціллю. Принципи, які викладені в Листах Галатам і Ефесянам, мають безстрокове значення для всіх без винятку: віруючих і невіруючих, політиків і простих громадян, багатих та бідних. Тому вивчення цих Листів помагає знайти відповіді на великий спектр питань.

В Листі Галатам апостол показує різницю між Христом та Законом і на їхньому фоні відкриває виправдання людини Богом на відміну від людської праведності. На початку християнської ери серед віруючих дуже гостро повстало питання відносно Закону. Бог дав Закон і в цьому його винятковість, тому віруючі з юдеїв вважали його основою в усіх аспектах відносин між Богом та людиною. Прихильники Закону наголошували на його практичному виконанню, в наслідок чого людина стає праведником. Натомість Павло заперечував, що єдиним Праведником є Христос, Який виконав весь Закон і Його праведність Бог зараховує всім, хто вірить в Його Сина. Також в Листі яскраво розкрита розбіжність суті та ролі Закону між юдаїстами і апостолом, яка полягає в тому, що перші вважали грішниками тих, хто не виконує Закон, а Павло стверджував, що грішниками є ті, хто хоче виконати Закон. Такі питання як: хто чи що є стандартом праведності? кого виправдовує Бог, а хто сам виправдовується? яка людина грішна, а яка не грішна? були колись і є тепер. Апостол роз’яснює в Листі, що вирішення подібних питань можливе тільки через Христа, тоді як юдаїсти пропонували для цього Закон. Універсальність Листа є в тому, що він показує як через Христа людина отримує праведність від Бога, а не через Закон. Колись юдаїсти через Закон, а сьогодні в силу різних обставин люди вдаються до релігійних ідей, принципів і цінностей, людських авторитетів, тощо і за їх допомогою хочуть досягнути праведності, спасіння, визволення, святості і спокою. Тільки в Христі і через Христа людина виправдовується Богом, має спасіння, визволення, святість і спокій.   

А в Листі Ефесянам Павло змальовує грандіозну картину «ойкономії» Божої благодаті. Власне слово «економіка» походить від грецького «ойкономіа» - домоврядування, господарювання; керівництво. В перших церквах більшість складали віруючі з євреїв, погани ж були в меншості. Тому у віруючих часто виникали питання: чи повинна церква бути схожою на синагогу? чим є церква? яка ціль церкви у світі? яке місце євреїв і поган у церкві? як мусять поводиться християни в сімї, церкві та суспільстві? Відповідю на такі і подібні питання і є Лист Ефесянам. В ньому апостол скеровує увагу віруючих на Христа, Який є Головою Церкви, і як через Його Бог обєднує євреїв і погам в одну Церкву. Тільки в Христі всі люди мають рівність і в Його Церкві можливе їх об’єднання, не зважаючи на національні, релігійні, соціальні і політичні відмінності. Звертаючись до місцевої церкви, Павло говорить про вселенську Церкву. Імплементація, чи втілення Божої «економіки» в історії людства до певної міри схоже з економікою світовою чи окремої країни. Апостол таким чином показує християнам повний план здійснення Богом Своєї «ойкономії» благодаті в Христі через Церкву.

 

Так коротко можна охарактеризувати Листи апостола Павла Галатам і Ефесянам. Знання і використання ідей та принципів, які викладені в Листах, є фундаментальними не тільки для церков, а й для суспільства і держави. На жаль більшість людей в нашому суспільстві ігнорує Самого Бога і Його принципи, пожинаючи кризу як економічну, так і політичну. Доречі, слово «криза» походить від грецького «крісіс», що означає «суд, осудження». Для нас, християн, дуже важливо розуміти, що від втілення місцевою церквою вище згаданих принципів, залежить стан суспільства. «Ви – сіль землі... Ви – світло світу» (Матв. 5:13,14). 

Коментарі | Додати Ваш
  • Коментарів не знайдено

Залиште Ваш коментар

0