Коментарі

Важливі коментарі до робіт над підрядником

Коментар на 1Тим. 6:16

Порівнюючи переклади на цей вірш, можна побачити, як "земний фактор" часто залишається в нашій уяві про Бога. Всі відомі мені переклади подають вірш так: "Єдиний, Хто має безсмертя і живе в неприступному світлі..." В чому тут виникає питання? На перший погляд все виглядає правильно і логічно відносно Бога, Який живе чи перебуває в неприступному світлі. Але в грецькому тексті відсутній прийменник "в", тому переклад "в неприступному світлі" невдало передає думку автора чи суть вірша.

Щоб прояснити питання необхідно подивитися, що слова Боже говорить про Бога та світло. В першому розділі Біблії сказано, що Бог є Творцем світла в матеріальному світі. В Новому Завіті ми читаємо: "Бог (Отець) є світло" (1 Ів. 1:5), "Світлом праведним був Той, Хто (Ісус Христос) просвічує кожну людину..." (Єв. від Ів. 1:9), "І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили, слава бо Божа його освітила, а світильник для нього Агнець" (Об. 21:23).

Отже Бог Отець і Син є світлом. Тут ми наближаємось до однієї з таємниць, а саме, що Бог є джерелом світла і Він генерує весь секрт світла як в нематеріальному, так і в матеріальному світах. Повертаючись до нашого тексту, необхідно сказати, що кращим перекладом буде такий варіант: "Єдиний, Хто має безсмертя і світло замешкує неприступне". Якщо ж перекласти: "живе/перебуває в світлі", то ми стверджуємо, що Бог і світло існують окремо. Хоча для багатьох людей може здатися не сутєвим така відмінніть в перекладі, однак ми не маємо права домислювати про Бога те, що не відповідає Його сутності.

Коментарі | Додати Ваш
  • Коментарів не знайдено

Залиште Ваш коментар

0