Коментарі

Важливі коментарі до робіт над підрядником

Праведник в 1Тим. 1:9

В 1-му Листі Тимофію 1:9 говорячи про Закон, апостол Павло вказує на дві категорії - це (1) праведник і (2) беззаконники, непокірні і т.д. Як для мене, цікавим є те, як саме апостол характеризує і розділяє одну і другу категорії. До першої відноситься праведник, якого апостол чомусь виділив в однині, тоді як до другої відносяться беззаконники, непокірні, безчесні і грішники в множині. Таке розмежування на однину і множину не випадкове в 1:9 і може свідчити про Праведника (Ісуса Христа) і беззаконних людей. Якби Павло мав на увазі праведних людей, то не робив би переміну від однини до множини.

 

Коментарі | Додати Ваш
  • Коментарів не знайдено

Залиште Ваш коментар

0