Коментарі

Важливі коментарі до робіт над підрядником

Вступ до 1-го Листа Тимофію

1-й Лист апостола Павла Тимофію можна назвати своєрідним заповітом, в якому багатолітній проповідник і пастор Павло, як батько, заповідає накопиченє їм духовне багатство Тимофію, якого називає своїм сином. Показово, що це особистий Лист, адресований молодому працівнику, а не церкві. Відходячи в Македонію, апостол залишає Тимофія в Ефесі, щоб він наглядав за церквою. З огляду на ситуацію, Павло дає конкретні інструкції відносно того, як Тимофій повинен ставитися до тих чи інших людей і що йому необхідно робити в тих чи інших випадках.

З цього приводу Лист має особливе значення для пасторів церков, бо в ньому Павло зосереджує увагу на (1) особі самого пастора і (2) показує церкву в перстективі його служіння. Цей Лист, а так само і 2-й Лист Тимофію, без перебільшення має право називатися підручником для пресвітера чи пастора.

Коментарі | Додати Ваш
  • Коментарів не знайдено

Залиште Ваш коментар

0