Коментарі

Важливі коментарі до робіт над підрядником

Суть християнського наказу

В першому розділі Листа Павла Тимофію є декілька слів, на які слід звернути увагу, щоб зрозуміти риторику апостола в Листі. Це епітаге - повеління (1:1), парангелло - наказувати (1:3), парангеліа - наказ (1:5,18), стратеуо - воювати (1:18) і стратейа - війна (1:18). Всі вони відносяться до військової термінології і Павло не даремно вжив їх у зверненні до Тимофія. Тут можна прослідкувати таку послідомність: Бог дав повеління апостолу, який в свою чергу передає наказ Тимофію, щоб той знав як проводити війну. Таким чином Павло показує Тимофію важливість всього, що він йому пише. Це не просто побажання, які можна виконувати і можна не виконувати, а чіткий наказ від Бога апостолу і від апостола Тимофію, який мусить іншим наказати також.

Вступ до 1-го Листа Тимофію

1-й Лист апостола Павла Тимофію можна назвати своєрідним заповітом, в якому багатолітній проповідник і пастор Павло, як батько, заповідає накопиченє їм духовне багатство Тимофію, якого називає своїм сином. Показово, що це особистий Лист, адресований молодому працівнику, а не церкві. Відходячи в Македонію, апостол залишає Тимофія в Ефесі, щоб він наглядав за церквою. З огляду на ситуацію, Павло дає конкретні інструкції відносно того, як Тимофій повинен ставитися до тих чи інших людей і що йому необхідно робити в тих чи інших випадках.